2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Alternatyva agresyvių šunų veislių sąrašui

Egzistuoja ne vienas oficialus užsienio valstybių dokumentas, patvirtinantis, jog įstatymai, nukreipti prieš tam tikras šunų veisles, nepadeda sumažinti šunų agresijos atvejų. Pateikiame alternatyvą dabar Lietuvos Respublikoje egzistuojančiai tvarkai…

Bendros rekomendacijos

Bet kurios veislės populiacijoje yra agresyvių individų, dėl to reikia aktyviai skatinti veisti neagresyvius individus.

Vienas iš konkretesnių būdų kovoti su šunų užpuolimais yra žinomus agresyvius individus paskelbti pavojingais šunimis. Uždraudimas veisti tokius šunis prisidėtų prie agresyvių individų skaičiaus mažinimo. Deja, daug šunų per savo gyvenimą susiduria su įvairiais atvejais, kurie skatina agresiją, šitaip išmokdami netinkamo elgesio.

Kai kurie savininkai sąmoningai ar dėl neišmanymo skatina šunis būti agresyviais. Dėl šios priežasties labai svarbus tinkamas visuomenės švietimas, kurio metu skatinamas atsakingas gyvūnų auginimas ir auklėjimas.

Reikia sutelkti žiniasklaidos dėmesį į atsakingo šunų auginimo skatinimą, o ne į eilinio užpuolimo nušvietimą. Būtina skatinti šunų savininkus lankyti dresūros užsiėmimus pas tinkamai kvalifikuotus specialistus, nepaisant, kokios veislės ir amžiaus šunį jie turi.

Ne paslaptis, kad dažnas nedidelio ūgio šuo neauklėjamas ir vedžiojamas palaidas, šitaip keldamas grėsmę aplinkiniams – tiek žmonėms, ypač vaikams, tiek gyvūnams. Toks šuo pavojų gali kelti ir netiesiogiai – išprovokuodamas kitą šunį pulti (nukentėti gali abi pusės ir jų šeimininkai).

Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurios būtina kiekvieną užpuolimo atvejį nagrinėti įdėmiai, kad būtų galima įvertinti, ar šuo pagrįstai užpuolė žmogų ar gyvūną.

Viešumas gali padidinti įstatymo veiksmingumą ir jo laikymąsi. Konkrečių baudų, skirtų rimtus nusižengimus padariusiems asmenims, paviešinimas atbaidytų kitus nuo tokių nusižengimų ir paskatintų atsakingesnę augintinių priežiūrą. Be to, šitaip būtų skleidžiama žinia apie esamas taisykles ir įstatymus, apie kuriuos šiuo metu žino gana nedidelė dalis augintinių savininkų.

Informaciją apie taisykles ar įstatymus galima platinti ir per veterinarijos klinikas, gyvūnų prekių parduotuves, dresūros aikštelių skrajutes.

Siūlomi taisyklių pakeitimai

Šunys turi būti neskatinami pulti – drausti šunį skatinti pulti, kąsti, persekioti bet kokį asmenį ar gyvūną, jei tai nėra legalios medžioklės arba dresūros dalis, treniruotė dresūrai, medžioklei.

Esant tam tikriems rimtiems nusižengimams ar nusižengimams kartojantis, uždrausti asmeniui laikyti šunį.

Maksimalus draudimo terminas – 5 metai, kuris gali būti pratęstas pažeidus šį draudimą jo galiojimo metu.

Nors daugelyje šalių antsnukiai šunims neprivalomi, Lietuvoje dar ankstoka atsisakyti šio reikalavimo. Vis dėlto leidimas vedžioti augintinį be antsnukio yra puikus būdas paskatinti augintojų atsakomybę.

Tokia galimybė Lietuvos kinologų iniciatyva jau suteikta Vilniaus miesto gyventojams, kurių šunys, išlaikę elgsenos testą, gali būti vedžiojami be antsnukių. Šias taisykles dar galima būtų patobulinti, panaudojant kitų šalių patirtį (American Temperament Test Society).

Elgsenos testo metu turėtų būti vertinama šuns reakcija į kasdienes situacijas, bendrojo klusnumo komandų vykdymas, socialumas ir kt. Išlaikę testą šunys galėtų būti vedžiojami be antsnukio ne vien sostinėje, bet ir visoje Lietuvoje.

Pravartu būtų suteikti galimybę šeimininkui įsigyti specialų ženkliuką, parodantį aplinkiniams, jog tas šuo turi teisę būti vedžiojamas be antsnukio. Testas turėtų negalioti pavojingais pripažintiems šunims.

Pavojingi šunys

Šiuo metu sąvoka „pavojingi šunys“ jau vartojama naujajame LR Gyvūnų gerovės įstatymo projekte.

Pavojingu šuo galėtų būti laikomas, jeigu:

• Be provokacijos užpuolė ar nužudė žmogų arba gyvūną (išskyrus kenkėjus).

• Be provokacijos pakartotinai ketino užpulti arba vijosi žmogų arba gyvūną (išskyrus kenkėjus).

• Demonstravo nepagrįstą agresiją žmogui arba gyvūnui (išskyrus kenkėjus).

* Kenkėjas – smulkus kenksmingas gyvūnas, pvz., graužikas (išimtis – laikomi kaip naminiai augintiniai).

Išimtys:

• Jei šuo erzinamas, puolamas, su juo netinkamai elgiamasi ar provokuojama.

• Jei asmuo ar gyvūnas neteisėtai eina teritorija, kurioje laikomas šuo.

• Jei šuo pagrįstai taip pasielgė gindamas asmenį arba turtą.

• Jei šuo dalyvauja legalioje medžioklėje arba dresūros varžybose.

Įpareigotas darbuotojas pagrįstai galėtų tam tikrą šunį paskelbti pavojingu savo iniciatyva arba gavęs raštišką pagrįstą prašymą iš pareigūno ar gyventojo. Priimtas sprendimas galiotų visoje Lietuvoje nepaisant to, kurioje teritorijoje šuo buvo paskelbtas pavojingu.

Savininko pareigos, jo šunį paskelbus pavojingu:

• Kastruoti/sterilizuoti augintinį per 30 dienų, jei šuo nėra kastruotas.

• Nepatikėti šuns asmeniui, jaunesniam nei 18 metų.

• Išklausyti specialus kursus (į kuriuos įeina dresūros pagrindai ir už kuriuos susimoka pats savininkas).

• Drausti parduoti ar skelbti apie ketinimus parduoti šunį, pripažintą pavojingu.

• Drausti veisti arba viešai skelbti apie ketinimus veisti šunį, pripažintą pavojingu.

• Pavojingu pripažintas šuo turėtų nuolat segėti specialų ženkliuką, skirtą aplinkiniams atpažinti pavojingus šunis.

• Vedžioti tokį šunį būtų galima tik su pavadėliu, tinkamai pritvirtintu prie šuns ir tvirtai laikomu ar pritvirtintu prie atsakingo asmens.

• Šuo privalėtų segėti antsnukį, kuris efektyviai apsaugotų aplinkinius žmones ir gyvūnus nuo galimo įkandimo.

• Asmuo, vedžiojantis pavojingu pripažintą šunį, galėtų vedžioti ne daugiau kaip du šunis vienu metu, kad galėtų užtikrinti tinkamą augintinių kontrolę.

Išimtys šiems šunų vedžiojimo reikalavimams: kai medžioklinis šuo dalyvauja legalioje medžioklėje; kai šuo, prižiūrimas kompetentingo asmens, dalyvauja parodoje, dresūros ar šunims skirtame sporto renginyje.

Šaltiniai:

1. Ataskaita apie įstatymus, nukreiptus prieš tam tikras veisles: http://www.dlg.nsw.gov.au/dlg/dlghome/documents/Information/ca_breed_specific_legislation.pdf

2. Australijos New South Wales valstijos gyvūnų priežiūros įstatymas: http://www.legislation.nsw.gov.au/fullhtml/inforce/act+87+1998+cd+0+N#pt.3-div.13. ATTS testo aprašashttp://atts.org/tt-test-description/

Parengė VšĮ „Lesė“