2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Veislinių šunų auginimas pagal verslo liudijimą

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2008.12.30 redakcija) 2 straipsnio 7 dalis apibrėžia individualią veiklą, kaip savarankišką veiklą, kuria siekiama gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, įskaitant ir veiklą pagal verslo liudijimą.

Pagal šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalį už per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, nuo kurių mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Ši dalis taip pat nustato kokioms asmenų grupėms gali būti taikomi sumažinti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio tarifai (pavyzdžiui, asmenims, kurie gauna su darbo santykiais susijusių pajamų).

To paties įstatymo 10 straipsnio 2 dalis numato, kad individualios veiklos, kuria verčiantis gautos pajamos gali būti apmokestinamos įsigyjant verslo liudijimą, rūšių sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (2008.08.29 redakcija) patvirtino Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą.

Pagal šio sąrašo 76 punktą Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas yra veikla, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą. Toks verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti išaugintais veisliniais naminiais gyvūnais be atskiro verslo liudijimo prekybai įsigijimo.

LKD prašo atkreipti dėmesį, kad šunų savininkai ir veisėjai, kuriems veislinių šunų auginimas yra individuali veikla, tai yra veikla, kuria jie siekia ar gauna ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį (nuolatiniai šuniukų pardavimai, pajamos gautos iš šios veiklos yra vienintelės asmens pajamos arba sudaro jų didžiąją dalį, taip pat kiti vertinamieji kriterijai, pagal kurios yra nustatomas ekonominės naudos gavimas) privalo turėti individualios veiklos vykdytojo pažymą ir mokėti tokiai veiklai nustatytą gyventojų pajamų mokestį arba įsigyti verslo liudijimą ir sumokėti nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Išsamesnės informacijos apie pajamų mokesčio tarifus, lengvatas, apskaitos tvarkymą ir kt. teiraukitės Valstybinėje mokesčių inspekcijoje , bendras informacijos telefonas 1882.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Nuolatinių Lietuvos gyventojų iš individualios veiklos gautų pajamų apmokestinimas

Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės 

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė