2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Jaunųjų vedlių konkurso taisyklės

Jaunųjų vedlių konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 7 iki 17 m. amžiaus su visų veislių šunimis. Rengdamiesi konkursui, jie aktyviai dalyvauja kinologų renginiuose, mokosi paruošti šunį parodai, demonstruoti jį teisėjui, domisi šunų veislėmis.

 

Kaip apsirengti?
Vedlio apranga turi būti patogi judėti ringe, šventiška, bet ne akį rėžianti. Berniukams rekomenduojama kostiumai (švarkas, kelnės), mergaitėms – kostiumėliai (švarkelis ir sijonukas). Apranga turėtų derėti prie rodomo šuns. Ringe vertinamas bendras poros vaizdas. Avalynė turi būti tinkama ringui: pritaikyta prie kostiumo, neaukštu kulniuku, negirgždanti, nekaukšinti.

Šuo
Šuo turi būti dresuotas ringui. Jį privaloma paruošti parodai: tinkamai apkirpti, išmaudyti, sušukuoti. Šuns pavadėlis ir antkaklis – parodiniai, pritaikyti veislei, atitinkamos spalvos. Į ringą eikite tik su šunimi, kuriuo pasitikite. Jis neturi būti baikštus ar agresyvus. Turi elgtis ramiai, klausyti hendlerio. Jeigu šuo muistosi, nesileidžia pastatomas, bando įkąsti, bėgdamas šuoliuoja – jis neparuoštas konkursui. Reikia jį reguliariai mokyti. Treniruojant, pratinti prie aplinkos, kur daug žmonių ir šunų.

Registracija

Konkurso dalyviai registruojasi klubuose, registruotis reikia iš anksto.Vedlys registruojamas į amžiaus grupę, į kurią patenka pagal savo amžių. Jaunesnioji gr. – nuo 7 iki 10 m., vidurinioji gr.– nuo 10 iki 14 m., vyresnioji gr. – nuo 14 iki 17 m.

Grupės
Visos amžiaus grupės atlieka įvairias figūras pagal teisėjo nurodymus. Siūlomos figūros/raidės: I, L, T, ratas, trikampis, aštuoniukė ir figūrų modifikacijos kai teisėjas pajuda iš vietos arba paprašo šias figūras atlikti kartu su kitu hendleriu.

Bendroji tvarka

Konkurso metu vedlys privalo tvirtai laikyti šunį, gerai su juo kontaktuoti, atidžiai klausyti teisėjo. Jeigu kartais hendleris neišgirdo, ką pasakė teisėjas, reikia paklausti dar kartą.

Teisėjas, arba asistentas jums pakartos užduotį. Nieko čia baisaus, nes parodoje dažnai būna didelis triukšmas. Reikia tiksliai vykdyti teisėjo nurodymus ir visą laiką stebėti, kokia kryptimi teisėjas juda. Tai svarbu: ŠUO VISADA TURI BŪTI TARP VEDLIO IR TEISĖJO!

Auksinė taisyklė: šuns negalima užstoti teisėjui, jis privalo visą laiką matyti jūsų šunį.

Šuo negali rodyti jokio agresyvumo nei teisėjui, nei kitiems dalyviams. Pasirodymo metu šuns pavadėlis negali vilktis žeme arba per ilgas jo galas karoti iš vedlio saujos. Hendleris privalo prieš pradėdamas judėti greitai suimti pavadėlį i delną, o d demonstruodamas šunį stovėsenoje, visą pavadėli susidėti i delną, kad jo nesimatytų, arba persimesti pavadėlį ant kaklo.

Statant šunį į stovėseną, atsižvelgiant į šuns dydį, reikia pritūpti arba stovėti. Demonstruojant mažos veislės šunį, teisėjas gali paprašyti pastatyti šunį ant apžiūros stalelio – šuo neturi bijoti stovėti ant staliuko, turi elgtis ramiai. Statant šunį, jo galva turi būti prilaikoma dešine hendlerio ranka (prilaikyti gražiai ir elegantiškai, kad teisėjui hendlerio pirštai netrukdytų apžiūrėti šuns kaklo ar galvos.) Teisėjui judant aplink šunį, kai jis nori jį apžiūrėti iš kitos pusės, hendleris privalo apeiti savo šunį iš priekio arba galo, neužstodamas jo teisėjui.

Šuo būtinai turi likti stovėsenoje, jis negali judėti kartu suhendleriu. Negalima šliaužioti aplink šunį ant kelių, reikia atsistoti ir apeiti šunį, po to vėl pritūpti. Kiekviena figūra prasideda ir baigiasi astatant šunį į stovėseną prieš teisėją, 1,5-2 metrų atstumu nuo teisėjo. Vedlys privalo švelniai elgtis su demonstruojamu šunimi. Neleidžiama šuns tampyti, mušti, stumdyti koja, rėkti ant šuns, naudoti žaislus arba hendlerį palaikantiems žmonėms rėkauti už ringo.

FIGŪROS

Raidė I (judesys ten ir atgal)

Vedlys, vesdamas šunį kairėje pusėje, juda tiese nuo teisėjo, apsisuka (reikia padaryti „vidinį posūkį“, kai hendleris sukasi į šunį, o šuo sukamas į hendlerį) ir grįžta prie teisėjo. Bėgant atgal, šuo jau yra iš dešinės hendlerio pusės.

Klaidos: judama netiksliai tiese, gale nepadaromas vidinis posūkis, grįžtama per arti prie teisėjo, šuo šuoliuoja.

Ratas

Vedlys su šunimi juda ratu, kurį nurodo teisėjas, Eiti pradeda prieš laikrodžio rodyklę. Klaidos: judama į priešingą pusę, nesilaikoma distancijos tarp dalyvių, lenkiant dalyvį, jis užstojamas (lenkiant iš vidaus).

Trikampis

Vedlys su šunimi juda nuo teisėjo i dešinę pusę (prieš laikrodžio rodyklę) iki ringo krašto, sukasi į kairę ir eina tiese, lygiagrečia teisėjui, iki kito ringo krašto. Tada pasuka ir juda tiesiai link teisėjo. Pastato šunį į stovėsena prieš teisėją.
Klaidos: judama netiksliai trikampiu, padaromi neryškūs kampai, sukantis hendleris paliečia šunį koja arba ranka, grįžtama per arti teisėjo.

Raidė L

Judama tiesiai nuo teisėjo, sukama į kairę ir judama iki ringo krašto. Padaromas vidinis posūkis ir tuo pačiu keliu grįžtama atgal, šuo yra dešinėje pusėje. Prieš teisėją pastato šunį į stovėseną. (Galimos figūros modifikacijos).
Klaidos: judama ne tiesiai nuo teisėjo, suapvalinamas kampas, padaromas ne vidinis posūkis, per arti grįžtama prie teisėjo.

Raidė T

Vedlys juda tiesiai nuo teisėjo, pasuka į kairę (šuo vis dar iš kairės pusės) ir juda link ringo krašto, ten padaro vidinį posūkį (šuo atsiduria iš dešinės hendlerio pusės) ir juda link priešingo ringo krašto, ten vėl padaro vidinį posūkį (šuo vėl iš kairės vedlio pusės), grįžta iki ringo vidurio ir, padarydamas statųjį kampą, grįžta tiesiai prie teisėjo (šuo iš kairės pusės).

Aštuoniukė

Vedlys lanksčiai juda su šunimi prieš laikrodžio rodyklę aštuoniuke, dažnai keisdamasis su šunimi vietomis (šunį reikia išvesti į priekį arba apibėgti šunį iš
priekio, nesustojant, kad neužstotumėte šuns teisėjui).
Klaidos: judama „kampuotomis” linijomis, neteisingai keičiamasi su šunimi vietomis, judama ne pagal laikrodžio rodyklę.

Modifikacijos

Teisėjas gali bet kuriuo momentu pajudėti iš savo vietos. Gali pajudėti tik kelis žingsnius į šoną arba pereiti į kitą ringo kraštą, prie kito šono. Todėl hendleris visą laiką privalo stebėti savo šunį, kad jis nešuoliuotų, stebėti teisėją, ar šis nepajudėjo. Jeigu teisėjas pajuda kelis žingsnius, hendleris privalo grįžti (baigiant figūrą) tiesiai į teisėją. Jeigu teisėjas pajudėjo daug, hendleris privalo užbaigti figūrą iki tos vietos, kur iš pradžių stovėjo teisėjas, ir tik tada pribėgti prie teisėjo ir prieš jį pastatyti šunį. Reikia keistis su šunimi vietomis, jeigu, teisėjui pajudėjus, užstojame jam šunį.

Teisėjas gali paprašyti dviejų hendlerių atlikti tą pačią figūrą kartu (I, L, T, trikampis, ratas ar net aštuoniukė).
Teisėjas gali paprašyti, kad hendleriai susikeistų šunimis.


 

Informacija e.paštu: juniorhandlerclub@gmail.com.

Parengė Rita Vorobjova, Svetlanos Valujevos nuotr.