2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Atnaujinamas agility reglamentas

Atnaujinamas LKD Agility sportininkų Kolegijos reglamentas, laukiama pasiūlymų projektui.

 

Pradedama svarstyti ir teikiami siūlymai naujai Lietuvos kinologų draugijos Agility sportininkų Kolegijos reglamento projekto redakcijai.

Agility Taryba priėmė sprendimą teikti atnaujintą redakciją tvirtinti Agility kolegijos susirinkimui.

Prašome Agility Kolegijos narių iki kovo 10 d. 24 val. pateikti pastabas Agility Tarybai e.paštu agility.kolegija@gmail.com.

Galutiniai siūlomi balsavimui  klausimai bus pateikti ne vėliau kaip savaite iki susirinkimo dienos.

Trumpa siūlomų pakeitimų apžvalga:

5 punktas – naujas. Jis reglamentuoja klausimų, svarstomų kolegijos susirinkime, pateikimo tvarką ir medžiagos vėliausio pateikimo terminą.

6 punkte nuo 1-erių iki 3 metų prailginamas Agility Tarybos veiklos terminas.

Poreikis keisti 6 punkto 2 dalį atsirado dėl to, kad gali atsirasti daugiau nei 5 klubai organizuojantys varžybas.

Reglamente nustatyta, kad Taryba, sudaryta iš 7 narių. Norėdami „neišpūsti“ Tarybos narių skaičiaus iki to lygio, kai sprendimai nebus efektyviai priimami, siūlome:

Palikti Kolegijos tarybos narių skaičių – 7 narius (penki nuo klubų + 2 renkami).
Į tarybą atstovus deleguoja tie klubai /sekcijos, kurios 3 paskutinių metų laikotarpiu surengė daugiausiai varžybų.

11.5 punkto (pritarus LKD) pasiūlymai yra susiję su laiko taupymu – po Pasaulinių Agility varžybų mums reikia pakankamai greitai išsiųsti informaciją organizatoriams; šio klausimo tvirtinimui tektų šaukti neeilinę LKD Tarybą.
•    teisė dalyvauti varžybose yra iškovojama vadovaujantis labai objektyviais kriterijais;
•    trenerius renka patys dalyviai;
•    komandos vadovu rinktinės nariai renka asmenį, kuriuo pasitiki.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, esame pasirengę siūlyti LKD, įgalioti Agility Tarybą tvirtinti komandos sudėtį, informuojant apie savo sprendimus Lietuvos kinologų draugiją.

Susirinkimo dienotvarkė :
1. Agility kolegijos Tarybos  ir Agility sportininkų veiklos ataskaita.
2. Agility sportininkų kolegijos reglamento redakcija.
3. Agility kolegijos Tarybos rinkimai.

Visais iškilusiais klausimais prašome kreiptis į Agility Tarybą e. paštu agility.kolegija@gmail.com.
Projekto redakcija čia.