2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

VMV tarnyba dėkoja ir ragina

VMVT dėkoja asmenims, informuojantiems apie gyvūnų gerovės bei sveikatingumo pažeidimus.

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dėkoja asmenims, informuojantiems apie gyvūnų gerovės, sveikatingumo pažeidimus ir prašo būti neabejingiems gyvūnų atžvilgiu, siekiant užkirsti kelią gyvūnų nepriežiūros, netinkamo laikymo, žiauriam elgesiui su gyvūnais ar jų kankinimui.

Labai svarbu kuo anksčiau gauti informaciją apie aplaidžius gyvūnų laikytojus, kol gyvūnams negresia pavojus gyvybei – tai ir yra viena iš prevencinių priemonių užbėgant skausmingiems įvykiams už akių.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojai kasmet atlieka patikrinimus gyvulių laikymo vietose, konsultuodami gyvūnų laikytojus, kaip turi būti prižiūrimi jų augintiniai, tačiau, tokie atvejai, kaip paskutiniu metu įvyko Vilniaus ir Varėnos rajonuose, verčia sunerimti dėl pačių žmonių kultūros ir pagarbos gyvūnams.

Kad ir kaip būtų skaudu, bet pasitaiko atvejų, kai dėl prastos sveikatos ar kitų aplinkybių gyvūnų ar gyvulių laikytojai neprižiūri savo augintinių.

Pastaruoju metu padidėjęs pranešimų dėl gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimų skaičius rodo visuomenės nepakantumą šeimininkų blogam elgesiui su gyvūnais.

Gyvūnų gerovė – tai ir visuomenės kultūros dalis. Geros valios žmonių dėka išaiškinami žiauraus elgesio su gyvūnais ir jų kankinimo atvejai.

Apie pastebėtus gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus praneškite VMVT nemokama telefono linija 8 800 40403 arba internetu vmvt.lt, užpildę Pranešimo apie gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus formą.

Kiekvieno gyvūnų laikytojo pareiga – tinkamai prižiūrėti savo gyvūnus, atsižvelgiant į jų rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną, ir užtikrinti, kad nebūtų varžoma gyvūno judėjimo laisvė ir gyvūnui nebūtų keliamas nepatogumo jausmas, skausmas ar kančia.

Atkreipiame dėmesį, kad gyvūnų savininkai ar laikytojai, kurie kankina gyvūnus ar žiauriai elgiasi su jais, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra griežtai baudžiami, iš jų gyvūnai gali būti paimami skersti, parduodami, perduodami kitam gyvūno laikytojui (įskaitant perdavimą gyvūnų globėjui) ar nugaišinami.

Primename gyvūnų laikytojams, kad jie privalo:

• laikytis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą, reikalavimų;
• nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga;
• užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui;
• nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

http://vmvt.lt/lt/naujienos