2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Įvyko LKD ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Balandžio 9 d. Vilniuje, „Šarūno“ viešbučio konferencijų salėje, įvyko Lietuvos kinologų draugijos ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Konferencijoje dalyvavo 49 delegatai, atstovaujantys regionų arba šunų veislių mylėtojų klubams.


Konferencija išklausė LKD prezidentės R.Kazlauskaitės 2006-2010 m. ataskaitą, kurią papildė nepriklausoma auditorė Loreta Balčiuvienė, į konferencijos dalyvių klausimus atsakė ir LKD vyr. finansininkė Rasa Lisauskienė. Už tai, kad būtų patvirtinta LKD prezidentės ataskaita, balsavo 40 konferencijos dalyvių (2006-2010 m. ataskaita  patvirtinta).

Prieš išklausant ataskaitą buvo pakeisti bei papildyti kai kurie LKD Įstatų punktai, tai suteiks daugiau finansinio ir kt. savarankiškumo klubams. Buvo pasiūlyta naikinti LKD viceprezidento postą, delegatai nusprendė šį postą LKD Taryboje palikti, tačiau viceprezidentas dirbs visuomeniniais pagrindais.

Į LKD prezidento postą kandidatavo 2 pretendentės: Ramunė Kazlauskaitė ir Natalija Nekrošienė. Pretendentės pateikė savo programas, atsakė į susirinkusiųjų klausimus. 32 balsų persvara prieš 17 antrai kadencijai LKD prezidente vėl išrinkta Ramunė Kazlauskaitė.

„Manau, kad LKD įvaizdis Lietuvos visuomenės akyse šiuo metu daug geresnis, nei buvo prieš penkerius metus, bet to negana, – savo programoje teigė pretendentė. – Dar pasitaiko nesusikalbėjimo tarp kinologų ir visuomenės, gyvūnų globos organizacijų, kai kurių valstybinių institucijų. Tai natūralu, nes supratimui ir pasitikėjimui atsirasti reikia ne vienerių metų. Man ši sritis visada buvo labai svarbi, todėl ir toliau planuoju jai skirti daug dėmesio ir jėgų. Žinau, kad ši veikla nesvetima daugeliui klubų, tačiau gal mažokai giriamės apie savo gerus darbus. Labai kviesčiau LKD narius ir veisėjus būti dar aktyvesniais“.

Į LKD Tarybą konferencijos delegatai išrinko 8 asmenis: L.Zizevskę, R.Petkevičienę, S.Valujevą, R.Cvirką, A.Butkų, N.Nekrošienę, J.Dorondą, S.Postarnakovą. Taryba buvo renkama iš 13 asmenų, kandidatai trumpai prisistatė konferencijos dalyviams.

Taip pat konferencijoje buvo svarstyti reglamentai, siūlyta pakeisti arba papildyti kai kuriuos veisimo nuostatų, parodų organizavimo taisyklių, medžioklinių šunų bandymų komisijos sudarymo bei kt. kinologams aktualius dalykus, bet, išsekus laiko limitui, vienbalsiai nuspręsta šiuos klausimus atidėti kitai neeilinei konferencijai, kurią numatomą sušaukti po 2-3 mėn. Kai kurie klausimai buvo deleguoti spręsti naujai išrinktai LKD Tarybai, kad ši tinkamai parengtų ir pateiktų būsimai konferencijai pakeitimų projektus.

Į Lietuvos kinologų draugiją, gavęs 45 balsus, buvo priimtas Šakių šunų mylėtojų klubas, kurio veiklą ir tikslus pristatė šio klubo prezidentas Valentinas Stiklius. Kito į LKD įstoti pretendavusio klubo – VI gr. skalikų mylėtojų klubo – kurio veiklos principus pristatė klubo vadovė Eglė Adomaitytė, konferencijos delegatai balsuodami neparėmė. Šiam klubui konferencijos delegatai rekomendavo atsisakyti ambicijų suvienyti savo klube visas VI gr. šunų veisles, be to, FCI šunų grupių principu Lietuvos kinologų draugijoje klubai nesteigiami.

Svetlanos Valujevos nuotr.