2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

LR Konkurencijos tarybos sprendimas skirti baudą Lietuvos kinologų draugijai

Mieli LKD veisėjai ir šunų mylėtojai, 2010 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba priėmė nutarimą skirti Lietuvos kinologų draugijai 32 300 Lt baudą už Konkurencijos įstatymo pažeidimą ir tai buvo paskelbta žiniasklaidoje. Visuomenė į šį faktą reagavo įvairiai, tačiau, sprendžiant pagal komentarus internete, dauguma teisingai suprato esmę.
Nuoširdžiai dėkojame už Lietuvos kinologų draugijos palaikymą ir jos veiklos tikslų supratimą.


 

2007 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba pradėjo IĮ „Tera animalis“, valdančios zooparduotuvių tinklą „KIKA“, skundo tyrimą dėl LKDdraudimo savo veisėjams parduoti jų išveistus šuniukus perpardavinėtojams. LKD patalpose buvo atlikta krata, apklausti darbuotojai. Nuo to laiko apie tyrimo eigą ar rezultatus LKD neturėjo jokios informacijos iki 2009 m. gruodžio 8 d., kai gavo Konkurencijos tarybos raštą dėl papildomų duomenų pateikimo.
2009 m. gruodžio 23 d. Lietuvos kinologų draugija gavo pranešimą apie Konkurencijos tarybos atlikto tyrimo rezultatus, pagal kuriuos LKD, „nusprendusi uždrausti prekybą šuniukais su LKD kilmės dokumentais parduotuvėse bei įpareigojusi veislynus per nustatytą terminą nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos pranešti kainas, savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį bei šios dalies 3 ir 4 punktus, tuo padarydama apysunkį Konkurencijos įstatymo pažeidimą“
2010 m. balandžio 1 d. Konkurencijos taryba paskelbė nutarimą pripažinti, kad LKD, „nustatydama draudimą savo nariams parduoti šuniukus su LKD išduotais dokumentais fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, turintiems tikslą juos perparduoti, pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei šios dalies 3 punkto reikalavimus“ ir skirti LKD 32 300 Lt baudą.
LKD pateikė Konkurencijos tarybai savo argumentus 2010 m. sausio 5 d. raštu ir 2010 m. kovo 18 d. Tarybos posėdžio metu žodžiu, tačiau Konkurencijos tarybai jie nepasirodė svarūs.

Pateikiame sutrumpintą LKD argumentų variantą.

Lietuvos kinologų draugijos prezidentė
Ramunė Kazlauskaitė