2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

LKD pranešimas spaudai dėl Konkurencijos tarybos sprendimo

Lietuvos kinologų draugija neigia pažeidusi Konkurencijos įstatymą. LR Konkurencijos tarybos priimtą nutarimą skirti LKD baudą planuojama apskųsti – tam pritarė LKD Konferencijos dalyviai…

LKD metinėje konferencijoje, įvykusioje 2010 04 10, buvo aptartas 2010 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos nutarimas Lietuvos kinologų draugijai (LKD) skirti 32 300 Lt baudą už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies bei šios dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimą.

Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą 2007 m. liepos 10 d. IĮ „Terra animalis“, valdančios zooparduotuvių tinklą KIKA, skundo pagrindu. LKD draudimas savo veisėjams parduoti jų išveistus šuniukus perpardavinėtojams buvo apskųstas kaip Konkurencijos įstatymo pažeidimas.

Atlikusi tyrimą, Konkurencijos taryba konstatavo buvus kartelinį susitarimą sudaryti išskirtines šuniukų realizavimo sąlygas tik LKD veisėjams, pažeidžiantį perpardavinėtojų interesus ir ribojantį konkurenciją šunų pardavimo rinkoje. Konkurencijos taryba įpareigojo LKD panaikinti nuostatas, draudžiančias veisėjams parduoti šuniukus perpardavinėtojams.

Tyrimo metu nebuvo atsižvelgta į LKD argumentus dėl asociacijų veikimo laisvės, visuomeninių LKD veiklos tikslų, jos narystės Tarptautinėje kinologų federacijoje (FCI), kurios nariams draudžiama perpardavinėti šunis, šunų rinkos apibrėžimo ir konkurencijos šioje rinkoje, autoritetingų tarptautinių ir nacionalinių organizacijų (Pasaulinės gyvūnų globos asociacijos – WSPA, Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos) neigiamą požiūrį dėl gyvūnų perpardavinėjimo, dėl kurio šunys gali tapti bailūs arba agresyvūs, sunkiai valdomi ir pavojingi visuomenei. Su šiais ir kitais LKD argumentais galima susipažinti organizacijos tinklapyje www.kinologija.lt.

LKD neprekiavo ir neprekiauja šuniukais. Būdama nevyriausybine organizacija, ji vykdo ne komercinę, o visuomeninę funkciją – telkia savo narius, atstovauja jiems Tarptautinėje kinologų federacijoje ir rūpinasi gražių, sveikų bei saugių šunų veisimu. LKD ir FCI yra nevyriausybinės organizacijos, sukurtos savanoriškais pagrindais, jų steigimo ir veiklos tikslai yra nekomerciniai bei atitinka visuomenės interesą spręsti su šunų, o kartu ir visuomenės gerove, susijusias problemas.

LKD visuomeninių funkcijų vykdymas, siekis savo veisėjų išveistiems šunims suteikti tinkamas laikymo sąlygas bei apsaugoti visuomenę nuo fiziškai ir psichiškai nesveikų šunų negali būti laikomas pakankamu pagrindu konstatuoti konkurencijos rinkoje ribojimą.

Mes norime matyti sveikus ir laimingus šunis, žinoti, kad jų savininkai bei aplinkiniai yra ramūs ir saugūs. Lietuvos kinologų draugijai labai svarbus visuomenės supratimas ir parama šiuo klausimu.

Lietuvos kinologų draugijos Konferencija nutarė apskųsti Konkurencijos tarybos sprendimą teismui. Lietuvos kinologų draugija, suprasdama, kad negali nevykdyti Konkurencijos tarybos nutarimo, stabdo LKD veisimo nuostatų 4.3.9. punkto „jokia forma neperduoti šuniukų fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, turintiems tikslą juos perparduoti“ ir 4.3.10. punkto „realizavęs šuniukus, per vieną mėnesį nuo perdavimo datos pateikti LKD sekretoriatui šuniukų perdavimą naujam savininkui patvirtinančių dokumentų kopijas“ veikimą iki teismo sprendimo.

Lietuvos kinologų draugija