2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Lietuvos kinologų draugija yra FCI narė

Šunų parodose, šuniukų kilmės bei kitokiuose kinologų organizacijų dokumentuose matyti du logotipai bei santrumpos: LKD ir FCI.

 

Ką reiškia šios santrumpos?

Lietuvos kinologų draugija, trumpiau, LKD, yra didžiausia, pagrindinė mūsų šalies šunų mylėtojų asociacijas vienijanti organizacija.

O ką reiškia FCI?

Tarptautinė kinologų federacija (Federation Cynologique Internationale, FCI) yra viena didžiausių pasaulio kinologų organizacijų.

Šią federaciją sudaro 3 sekcijos – Europos; Amerikos ir Karibų; Azijos, Afrikos ir Okeanijos.

Taigi drąsiai galima sakyti, kad bemaž visų pasaulio kontinentų (94 šalys) kinologų organizacijos teisėtų narių arba partnerystės sutarties sąlygomis yra Tarptautinės kinologų federacijos narės.

Lietuvos kinologų draugija, būdama šios pasaulinės organizacijos narė, savo veikloje  vadovaujasi FCI reglamentu bei kitais, visuotinai patvirtintais  standartais.

Priminsime, kad pagal FCI veiklos reglamentą, šaliai gali atstovauti tik viena to krašto kinologų organizacija, todėl mūsų šalies kinologams atstovauja Lietuvos kinologų draugija.

FCI sistemoje pripažįstami tik Lietuvos kinologų draugijos išduoti šunų kilmės dokumentai. Kitų kinologų organizacijų dokumentai FCI sistemoje nepripažįstami, tokie šunys negali dalyvauti Lietuvos kinologų draugijos arba kitos FCI šalies narės organizuojamose šunų parodose.

Tarptautinės kinologų federacijos patvirtintus šunų veislių standartus (346 veislės), naujų veislių tvirtinimo reikalavimus, šunų parodų organizavimo taisykles, šunų sporto varžybų, šunų grožio konkursų (parodų) ir kitų renginių grafikus bei kitą šunų mylėtojams ir veisėjams svarbią informaciją galima rasti FCI tinklapyje: http://www.fci.be.

Daug naujos informacijos skelbiama ir FCI socialinėje paskyroje.

Tarptautinės kinologų organizacijos veiklos tradicijos yra labai senos. Ši organizacija įkurta Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Prancūzijos ir Nyderlandų kinologų iniciatyva. Steigiamasis susirinkimas įvyko Briuselyje daugiau kaip prieš šimtą metų – 1911 m. gegužės 22 dieną.

Federacijos būstinė ir dabar tebėra Belgijoje, Thuino mieste. Ten saugomi archyvai, veikia muziejus.

Tarptautinė kinologų federacija savo veikloje vartoja anglų, prancūzų, vokiečių ir ispanų kalbas.