2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Dėl kinologų profesinės kompetencijos

Europos standartizacijos komitetas (CEN) paskelbė dokumentą dėl šunų elgsenos specialistų – trenerių žinių, įgūdžių ir kompetencijų.

 

Naujasis CEN dokumentas apibrėžia įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas profesionaliems kinologams.

Jame pateikiami minimalūs žinių, įgūdžių ir kompetencijų reikalavimai, reikalingi profesionaliems kinologams – šunų treneriams ir instruktoriams.

CEN darbinio seminaro susitarimas „Šunų mokymo specialistai – žinių įgūdžių ir kompetencijų reikalavimai“ (CWA 16979:2016) buvo sukurtas ekspertų iš įvairių Europos šalių, kurie yra darbo grupės „Šunų mokymo specialistų kompetencijos“ (CEN/WS 078) nariai.

Manoma, kad visoje Europoje yra daugiau nei 500 tūkst. kinologų. Tačiau tiriant šį sektorių buvo nustatyta, kad veikia daug organizacijų ir asociacijų, turinčių skirtingą požiūrį į kinologų profesinę kvalifikaciją.

Tai rodo, kad reikia bendro, suderinto tarpvalstybinio požiūrio į kinologus ir jų kvalifikacijos pripažinimą.

Naujasis CEN darbinio seminaro susitarimas „Šunų mokymo specialistai – žinių, įgūdžių ir kompetencijų reikalavimai“ (CWA 16979:2016) pateikia minimalius pagrindinius kompetencijų reikalavimus, susijusius su profesionaliu šunų treniravimu, mokant juos atlikti pagrindines užduotis, tinkamai elgtis, padėti, dalyvauti sporto renginiuose.

Dokumente pristatomi darbo grupės „Šunų mokymo specialistų kompetencijos“ nuveikti darbai. Į šią grupę buvo įtraukti ekspertai iš Belgijos, Vokietijos, Italijos, Portugalijos, kurie atstovavo įvairioms privačioms ir valstybinėms organizacijoms, rengiančioms šunis pagalbininkus, šunis gelbėtojus ir kt.

CWA 16979:2016 pateikiami minimalūs žinių, įgūdžių ir kompetencijų reikalavimai profesionaliems šunų treneriams, ypatingą dėmesį skiriant aspektams, susijusiems su profesine elgsena ir etika.

Pradedant nuo pagrindinių užduočių, profesionalūs šunų treneriai turėtų atitikti dokumente apibrėžtų įgūdžių ir žinių reikalavimus.

Taip pat atkreipiamas dėmesys į poreikį reguliariai atnaujinti ir nuolat tobulinti profesines kompetencijas, pasitelkiant „mokymosi visą gyvenimą“ požiūrį.

„Šunų mokymo specialistų kompetencijų“ darbo grupei pirmininkavo italė Cinzia Marconi (FCC, Formatore Cinofilo Certificato prezidentė), kuri kalbėdama apie CWA 16979:2016 teigia: „Šis susitarimu pagrįstas dokumentas pagerins šunų trenerių veiklos kokybę, bus teikiamos geresnės paslaugos vartotojams. Dokumentas taip pat naudingas didinant šunų gerovę ir apsaugą, kas ypač aktualu kalbant apie etikos principus, į kuriuos visada turėtų būti tinkamai atsižvelgta“.

Suinteresuotosios šalys teigiamai reagavo į CWA 16979:2016 publikaciją.

„Galiausiai atsirado rimtos gairės ir galbūt netolimoje ateityje atsiras taip reikalingų profesionalių šunų dresuotojų, kurie suteiks naudos tiek „geriausiems draugams“, tiek ir patiems žmonėms“, teigia Caroline Thienpont „Hachiko“, ne pelno siekiančios organizacijos Belgijoje, kuri moko šunis būti vedliais, padėti žmonėms su motorikos negalia arba sergantiems epilepsija, įkūrėja ir vyriausia šunų trenerė.

Barbara Schöning, ESVCE (Europos veterinarijos klinikinės etologijos draugija, European Society of Veterinary Clinical Ethology) ir GTVMT (Vokietijos veterinarijos klinikinės etologijos draugija, angl. German Society of Veterinary Clinical Ethology) narė, sako: „CWA 16979 yra pirmasis Europos lygmeniu išleistas dokumentas, apimantis žinias, įgūdžius ir kompetencijas, reikalingas profesionaliam šunų treniravimui. Jis apibrėžia reikalavimus, kurių visi kinologai turėtų laikytis kasdieniame darbe, ir nustato, ko reikia siekiant efektyviai treniruoti šunis, kad būtų užtikrinta jų gerovė. Be to, dokumentas nurodo, kokių žinių ir įgūdžių turėtų būti mokomi šunų savininkai, kad būtų užtikrintas ilgas ir laimingas augintinių gyvenimas“.

Pranešimas parengtas pagal 2016 m. sausio 22 d. CEN pranešimą spaudai (http://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2016-002.aspx)

Parengė Lietuvos standartizacijos departamento Standartų pardavimo ir sklaidos skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Liškauskienė.

Guodos Kavaliauskaitės nuotr.