2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Kinologų draugijos įtaka didėja

Balandžio 16 d. Vilniaus viešbutyje „Best Western“ įvyko Lietuvos kinologų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija.

 

Konferencijos delegatai vienbalsiai patvirtino 2011-2015 m. LKD veiklos ataskaitą. Taip pat vienbalsiai, atvirai balsuodami, perrinko LKD prezidentę Ramunę Kazlauskaitę naujai 5 metų kadencijai.

Konferencijoje dalyvavę 46 LKD klubų atstovai išrinko ir naują LKD Tarybą, į kurios sudėtį įeina N.Zienienė, L.Zizevskė, J.Doronda, A.Butkus, St.Jaramičius, St.Barauskas, V.Stiklius, R.Cvirka. Išrinkta ir Šunų veisimo komisija (D.Strepetkaitė, L.Zizevskė, J.Butkienė, E.Stepanauskienė, J.Aidietienė, L.Jazgevičienė, A.Tunkulienė).

Pristatydama 5 metų darbo ataskaitą, R.Kazlauskaitė dėkojo visiems, kurie negailėjo jėgų organizuodami šunų parodas, varžybas, seminarus ir kitus renginius, kurie siūlė naujas idėjas, diskutavo ir padėjo organizacijai stiprėti.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 8 konferencijos ir 19 Tarybos posėdžių. Buvo pakoreguoti ir papildyti LKD Įstatai, Šunų veisimo nuostatai, parodų taisyklės, teisėjų reglamentai ir kiti svarbūs dokumentai.

Išaugo LKD organizuojamų parodų kiekis. Jeigu 2011 m. įvyko 20 CAC parodų, 42 veislių klubų organizuotos parodos bei 8 tarptautinės šunų parodos, tai 2015 m. – 33 CAC parodos, 43 klubų parodos ir 9 LKD organizuotos parodos bei 1 tarptautinė paroda, kurią organizavo šunų mylėtojų klubas.

2011 m. gimė 1147 šuniukų vados, tais metais Lietuvos šunų veislių knygoje (LŠVK) buvo užregistruota 78680 šunų. 2015 m. gimė 1396 šuniukų vados. Per penkerius metus LŠVK užregistruoti 103282 šunys.

Jei prieš 5 metus LKD šunų eksterjero teisėjų kolegiją sudarė 40 nacionalinės kategorijos ir 29 tarptautinės kategorijos teisėjai, tai 2015 m. jau buvo 43 nacionalinės kategorijos ir 32 tarptautinės kategorijos šunų teisėjai.

2012-aisiais įvyko pirmasis Lietuvos šunų čempionų čempionatas, o 2015 m. į šį renginį pakvietėme Latvijos ir Estijos kolegas – inicijavome Baltijos čempionų čempionatą – pirmasis toks čempionatas jau įvyko šiemet Taline.

Draugijos atstovai aktyviai dalyvavo naujo LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo kūrime, taip pat su juo susijusių poįstatyminių aktų svarstyme. Nuolat dalyvaujama darbo grupėse rengiant ir svarstant su šunimis susijusius įstatymus bei taisykles.

LKD yra labai pozityviai vertinama pasaulio kinologų bendruomenės, apie mūsų organizuojamas šunų parodas palankiai atsiliepia parodų dalyviai, teisėjai, žiūrovai.

Draugijos deleguoti atstovai sėkmingai dirba Tarptautinės kinologų feracijos (FCI) komisijose, dalyvauja darbo grupių posėdžiuose.

2012 m. Vilniuje pirmą kartą buvo surengti FCI parodų ir teisėjų komisijų posėdžiai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 50 atstovų iš daugelio FCI šalių.

2012-ųjų pradžioje LKD kartu su gyvūnų gerovės organizacija „Vier Pfoten“ surengė seminarą „Atsakingas gyvūno augintinio savininkas“, kuriame buvo skaitomi pranešimai apie savininkų atsakomybę, vyko konstruktyvios diskusijos, dalyvavo ne tik Lietuvos ir užsienio gyvūnų globos organizacijų, FCI atstovai, bet ir ŽŪM bei VMVT atsakingi darbuotojai, Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos atstovai, Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos ir Seimo nariai.

LKD socialinė veikla buvo pristatyta 2013 m. rugsėjo mėn. vykusiame FCI Europos sekcijos kasmetiniame susirinkime. Prezentacija susilaukė daug dėmesio, kitų šalių atstovai domėjosi Lietuvos kinologų patirtimi, pageidavo ją taikyti savo šalyse. Tų pačių metų rudenį dalyvavome VMVT surengtoje tarptautinėje konferencijoje Briuselyje, skirtoje gyvūnų augintinių gerovei Europos Sąjungoje. Šiai konferencijai buvo parengta LKD veiklos prezentacija „Kurkime draugišką gyvūnams šalį“.

Besibaigiant 2015-iesiems Vilniuje surengta tarptautinė konferencija Edukacijos ir komunikacijos klausimais, kurioje dalyvavo vienuolikos FCI šalių atstovai. Ši konferncija dar labiau sustiprino LKD įvaizdį tarptautinės kinologų bendruomenės akyse.

2011 metais įsteigtas naujas LKD padalinys – Mokymo centras, kurio veikla pranoko lūkesčius. Šio centro siūlomi švietimo projektai apima įvairiausius visuomenės sluoksnius. Pradedant vaikų ugdymo įstaigomis, baigiant kinologų mokymais.  Mokymo centras nuolat ieško naujų, patrauklių švietimo formų – tai vyksta ne tik šunų parodose, bet ir bendruomenių šventėse, vasaros festivaliuose bei kitur.  Kinologija tapo atvira ir prieinama visiems.

„Lietuvos kinologų draugijos prestižas ir įtaka visuomenėje didėja, – savo ataskaitoje pabrėžė prezidentė R.Kazlauskaitė. – Tačiau galime pasiekti dar geresnių rezultatų, jei visi klubai daugiau dėmesio skirtų visuomeninei veiklai, tai ypač svarbu mažesniuose miestuose, rajonuose. Turime būti suinteresuoti viešinti savo veiklą, daugiau bendrauti su jaunimu, „užkrėsti“ žmones mūsų hobiu, juo labiau kad ir tarptautinėse šunų parodose, ir LKD tinklapiuose www.kinologija.lt, www.mesirsunys.lt, ir socialinėje paskyroje visi klubai turi galimybę nemokamai viešinti savo veiklą bei populiarinti šunų veisles“.