2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Istorikė R.Ragauskienė apie šunis

„Cave canem“: žmogus ir šuo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.“– profesorės R. Ragauskienės istorijos mokslo studija apie šunis.

 

Šis mokslinis straipsnis skirtas lietuviškoje istoriografijoje dar nenagrinėtai problemai – žmogaus ir šuns interakcijos XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje aptarimui.

Remiantis perspektyvios ir sparčiai besiplėtojančios gyvūnų istorijos paradigma, konkrečiai – holistine tyrimų nuostata, aiškinamasi, kokios šunų kategorijos ir veislės buvo paplitusios to meto Lietuvoje, koks buvo šių gyvūnų klasifikacijos pagrindas, kaip laikomi ir prižiūrimi įvairių kategorijų šunys.

Turima lietuviška medžiaga lyginama su vakarietiška padėtimi.

Duomenų analizė parodė, jog XVI a. visuomenės požiūris į šunis labai priklausė nuo luominės padėties.

Skirtingai negu kitos renesansinės kultūros šalys, tiek didikai, tiek žemesnio sluoksnio atstovai šunis vertino labai pragmatiškai…

Visą LEU prof. dr. Raimondos Ragauskienės straipsnį, paskelbtą Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo darbų „Istorija“ 80 tome, skaitykite http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=265