2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Nauja Agility kolegijos rinkimo tvarka

Netrukus įvyks ataskaitinis Agility sportininkų kolegijos susirinkimas – pateikiama svarbi informacija.

 

Planuojama susirinkimo dienotvarkė:

1.    2013-2015 m. Agility veiklos ataskaita.
2.    Agility sportininkų kolegijos tarybos laisvų narių rinkimai.
Pridedami dokumentai:
1.   Agility veiklos ataskaita (1 priedas).
2.   Kandidatų į laisvai renkamus agility sportininkų kolegijos tarybos narius motyvaciniai laiškai (2 priedas, 3 priedas).
Informuojame, kad remiantis 2013 m. praktika agility sportininkų kolegijos nariai savo nuomonę dėl dienotvarkėje nurodytų klausimų išreikš elektroninėmis priemonėmis: iki 2016 m. balandžio 30 d. imtinai, balsuodami e. paštu.

Kiekvienas agility kolegijos narys iki 2016 04 30 imtinai išreiškia savo nuomonę ir siunčia elektroninį balsavimo biuletenį e.paštu agility.kolegija@gmail.com  iš elektroninio pašto, pateikto agility sportininkų kolegijos tarybai per klubų vadovus ar tiesiogiai.

Metinio agility sportininkų kolegijos susirinkimo balsavimo tvarka:
Savo valią dėl susirinkimo klausimų iki 2016 04 30 d. 00 val. išreikškite balsuodami elektroniniu būdu.

Balsuojant elektroniniu būdu prašome laikytis žemiau pateiktos tvarkos:
Laiškas turi būti išsiųstas iš Jūsų asmeninės pašto dėžutės į Kolegijos Tarybos elektroninę dėžutę agility.kolegija@gmail.com – laiško gale privalo būti įrašyti šie duomenys: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, mob. tel. nr. ir klubo/sekcijos, kuriam priklausote, pavadinimas.
Išsiuntus laišką ne vėliau kaip kitą dieną turite gauti patvirtinimą, kad laiškas gautas.
Elektroniniame laiške prašome perrašyti klausimą, už kurį balsuojate ir pareikšti savo valią kiekvienu klausimu:

Pavyzdžiui:
1.    Patvirtinti LKD Agility kolegijos Tarybos pateiktą ataskaitą.

Prašome balsuoti: Už  arba Prieš.

2.    Kandidatai į LKD Agility kolegijos tarybos laisvai renkamus narius:

Daiva Vadišiūtė    Aistė Svinkūnaitė

Prašome įrašyti Jūsų pasirinktų kandidatų vardą ir pavardę.
Jei norite pasirinkti tik vieną narį arba nenorite balsuoti už jokį narį, prašome tai įrašyti elektroninio balsavimo metu.

Informuojame, kad pagal galiojančią tvarką penki klubai, sekcijos ar sekcijos komandos, per paskutinius 3 metus suorganizavę daugiausiai oficialių (numatytų LKD Agility varžybų rengimo taisyklėse) Agility varžybų, į Agility kolegijos Tarybą delegavo šiuos atstovus:

LKMS agility sekcija „Iltys“ – Rita Dambrauskaitė
ŠŠMK agility sekcija „Akela“ – Vytautas Guobys
Šunų dresūros ir sporto centras „Nasrai“ – Asta Vitartaitė (naujas)
PŠMK „Lunaris“ agility sekcija „Džiugas“ – Aušra Volosenkinienė (naujas)
VŠMB agility sekcija „Abu2“ – Dalia Udrienė

Į laisvai renkamus narius pretendavo tik 2 nariai: Aistė Svinkūnaitė – VŠMB agility sekcija „Abu2“ atstovė ir Daiva Vadišiūtė – nepriklausanti jokiam oficialiam agility klubui/sekcijai. Pateikiame kandidačių motyvacinius laiškus.

Kilus klausimams nedelsdami rašykite e. paštu agility.kolegija@gmail.com arba skambinkite telefonu +8 687 89 867 Daliai Udrienei.

Agility kolegijos Taryba