2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Bus renkama agility Kolegija

Šiemet baigiasi dabartinės agility kolegijos tarybos kadencija – bus renkama nauja kolegija.

 

Pagal galiojantį reglamentą agility Kolegijos taryba renkama iš deleguojamų ir laisvų narių: „Kolegijos taryba renkama iš Kolegijos narių trims metams. Kolegijos tarybą sudaro klubų/sekcijų deleguoti atstovai ir laisvieji nariai. Po vieną Kolegijos tarybos narį gali deleguoti  penki klubai, sekcijos ar sekcijos komandos, kurios per paskutinius 3 metus suorganizavo daugiausiai oficialių (numatytų LKD Agility varžybų rengimo taisyklėse) agility varžybų.  Jei keli klubai suorganizavo vienodą varžybų skaičių, pirmenybė teikiama tiems klubams, kurių organizuojamų  varžybų metu buvo daugiau startų.
Kolegijos Taryba susideda iš 7 narių. Iš laisvai savo kandidatūras iškėlusių Kolegijos narių renkami ne mažiau kaip 2 atstovai – tiek, kad Kolegijos Taryboje būtų nelyginis 7 narių skaičius. Kolegijos Taryboje negali būti daugiau kaip 2 nariai iš vieno klubo, arba sekcijos arba sekcijos komandos.“

Taigi  klubai, suorganizavę 2013-2015 metais oficialias varžybas, gali pretenduoti turėti savo atstovą kolegijos taryboje. Ne mažiau svarbūs  2 laisvai renkami tarybos nariai, kuriais patikės ir už kuriuos balsuos dauguma agility kolegijos narių.

Kad galėtume nustatyti tikslų agility sportininkų kolegijos narių sąrašą, prašome visų Agility klubų/sekcijų iki vasario 21 d. elektroniniu paštu agility.kolegija@gmail.com  atsiųsti savo narių, atitinkančių agility sportininkų kolegijos narių apibrėžimą, sąrašus su atnaujintais elektroninio pašto adresais.

Agility kolegijos nariai, nepriklausantys agility klubams/sekcijoms, iki nustatytos datos privalo atsiųsti nuskenuotus galiojančius LKD narystės pažymėjimus.
LKD Agility sportininkų kolegiją sudaro LKD nariai, aktyviai dalyvaujantys agility veikloje ir per paskutinius 5 metus dalyvavę įskaitinėse agility varžybose ne žemesnėje kaip A1 kategorijoje.

Klubai/sekcijos, pageidaujantys deleguoti savo atstovą į agility kolegijos tarybą, privalo iki vasario 21 d. elektroniniu paštu agility.kolegija@gmail.com  atsiųsti informaciją, kiek ir kokių varžybų suorganizavo per paskutinius 3 metus bei deleguojamo atstovo vardą ir pavardę.

Taip pat iki vasario 21 d. lauksime ir kandidatų į laisvai renkamus tarybos narius paraiškų.

Prašome  pretenduojančius į laisvai renkamus tarybos narius paraiškas/motyvacinius laiškus, kuriose kandidatas gali aprašyti savo veiklos agility taryboje planą bei viziją,  siųsti elektroniniu paštu agility.kolegija@gmail.com, jūsų laiškai bus persiųsti visiems agility kolegijos nariams.

Dalia Udrienė