2020 m. kovo 6-8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks trys tarptautinės šunų parodos! Kviečiame dalyvius registruotis.

Lietuviškai   |   English
Kontaktai
E.Kinologija

Elektroninė šunų duomenų bazė

Kaip sudaryti šuns bendrasavininkystės sutartį?

Kaip sudaryti šuns bendrasavininkystės sutartį, kas šiuo atveju svarbu, į ką atkreipti dėmesį?

Pagal LKD patvirtintus šunų veisimo nuostatus, sudaryti šuns bendrasavininkystės sutartį galima, tačiau reikia laikytis tam tikrų reikalavimų.

Šuns bendrasavininkystė yra tuomet, kai šuns savininkai yra keli asmenys – jie ir vadinami bendrasavininkiais.

Bendrasavininkiams keliami šie reikalavimai: visi šuns savininkai turi būti LKD klubo nariai;  bendrasavininkiais gali būti užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje.

Bendrasavininkystės sutartis turi būti patvirtinta LKD šunų mylėtojų klube, o sutarties kopija pristatyta į LKD sekretoriatą per vieną mėnesį nuo pasirašymo datos.

Šioje sutartyje turi būti nurodytas vienas pagrindinis savininkas, atsakantis už šuns naudojimą. Taip pat turi būti nurodytas savininkų pavardžių rašymo eiliškumas ir adresas to savininko, kurio pavardė įrašyta pirmoji.

Apie pasikeitimus bendrasavininkystės sutartyje LKD šunų mylėtojų klubas per 15 dienų turi raštu informuoti LKD sekretoriatą.

Registruojant šunį į parodas, turi būti įrašomi visi bendrasavininkiai.

St.Barausko nuotr.